War Of Fate

Trang ChủHOME Tin TứcNEWS Sự KiệnEVENT Cẩm NangSTRATEGY Nạp ThẻRECHARGE Hỗ TrợSUPPORT

Danh sách máy chủ

Xem thêm
Vào nhanh S Vào game
Đặc quyền VIP Nhiệm vụ

Fanpage

Cẩm nang

Trang chủ>>Cẩm nang

Hệ Thống Domination

Đăng ngày: 18/11/2017     Tác giả: War Of Fate

Hệ Thống Domination

Đạt cấp 60 và clear chapter 9-10

Manasee.png

Ở giao diện Characters bạn chọn biểu tượng được khoanh tròn để đến giao diện Domination

domination.PNG

Domination sẽ ảnh hưởng đến Mana See của bạn, Domination có 4 loại thuộc tính là sát thương, Phòng thủ, Máu, Hỗ trợ và khi bạn nâng lên level 6, 8 ,10 sẽ kích hoạt 1 skill hỗ trợ cho bạn cực kỳ hiệu quả trong chiến đấu.

Bạn cần hỗ trợ